;

Đèn thả cổ điển Jethro DCD50

0₫

Mô tả

Size Small: W400*H400mm
Size Big: W500*H500mm
 

𝐃𝐨̀𝐧𝐠 đ𝐞̀𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢́ 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 - Đ𝑎̆́𝑚 𝑐ℎ𝑖̀𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑎́𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 đ𝑎̣̂𝑚 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 đ𝑎̣𝑖, 𝑡𝑎̣𝑜 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝑠𝑢̛̣ 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑎̂̀𝑦 𝑑𝑎̂́𝑢 𝑎̂́𝑛 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔.

Hãy cùng 𝐁.𝐏𝐔𝐑𝐄 𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓 đồng hành trên hành trình tạo ra cái đẹp thổi hồn nghệ thuật vào không gian sống của bạn.

 Đèn thả cổ điển Jethro DCD50