;

Tin tức

Tác phẩm BPureLight lọt vào đề cử Asia Architecture Design Awards 2023

Chúc mừng tác phẩm của 𝗕.𝗣𝘂𝗿𝗲 𝗟𝗶𝗴𝗵𝘁 lọt vào đề cử giải thưởng tác phẩm 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́ Đ𝗘̀𝗡 𝗻𝗴𝗵𝗲̣̂ 𝘁𝗵𝘂𝗮̣̂𝘁 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁 𝘀𝗮̆́𝗰 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 của giải...