;

Đèn thả sơn mài Adalie - DHD53

0₫

Mô tả

Kích thước : W1200*D350*H250
 
Đ𝑒̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̉ 𝑡𝑟𝑎̂̀𝑛 đ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 đ𝑎̣𝑖 𝑮𝒂𝒍𝒗𝒊𝒏 - 𝑆𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑝ℎ𝑎́ 𝑐𝑎́𝑐ℎ đ𝑜̣̂𝑐 đ𝑎́𝑜 𝑙𝑎̀𝑚 𝑛𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 đ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 đ𝑎̣𝑖.
 Đèn thả sơn mài Adalie - DHD53
 Đèn thả sơn mài Adalie - DHD53
 Đèn thả sơn mài Adalie - DHD53